× Bu sayfada paylaştığınız size ait kişisel bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında işlenmektedir. Söz konusu işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilere "Aydınlatma Metni" üzerinden ulaşabilirsiniz.

D-Smart, tüm yönetici ve çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik ilke ve standartları belirlemiş ve "Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri" dokümanıyla yayınlamıştır. Etik ilkelerimizle uyuşmadığını düşündüğünüz gözlem ve görüşlerinizi bizimle D-Smart Etik Hattı üzerinden paylaşabilir veya etikhatti@dsmart.com.tr adresine e-mail olarak iletebilirsiniz.

Yapılan tüm bildirimler etik kurulunun bilgisine iletilir ve değerlendirmeye alınır. Yapılan bildirimlerin gizliliği esastır, bildirimde bulunan abone, iş ortakları ve paydaşlarımızın kimliği hiçbir şekilde deşifre edilmez.