× Bu sayfada paylaştığınız size ait kişisel bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamında işlenmektedir. Söz konusu işleme faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilere "Aydınlatma Metni" üzerinden ulaşabilirsiniz.
Etik Kurallar Ve Çalışma İlkeleri
D-Smart olarak kurum içi işleyişimiz, çalışan ilişkilerimiz, paydaşlar ve iş ortaklarımızla olan iletişimimizde esas alınacak “D-Smart Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri”, sizlere yol göstermesi amacıyla ekteki dokümanla yürürlüğe alınmıştır.

D-Smart Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’nin amacı; D-Smart’taki tüm yönetici ve çalışanlar ile iş ortaklarımızın görev ve sorumluluklarını yerine getirirken uymaları gereken etik ilke ve standartları tanımlamaktır. Bu ilke ve standartlara aykırı durumları saptamak ve gerekli önlemleri alabilmek amacıyla D-Smart Etik Hattı kurulmuştur.

Abonelerimiz,iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımız; etikhatti@dsmart.com.tr eposta adresi üzerinden, ekteki “D-Smart Etik Hattı Bilgilendirme Formu” ile bildirimlerini yapabilirler.

Yapılan tüm bildirimlerin gizliliği esastır, bildirimde bulunan abone, iş ortaklarımı ve paydaşlarımızın kimliği hiçbir şekilde deşifre edilmez.

D-Smart Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Kılavuzu”nu okumanız, gerektiğinde bildirimde bulunmanız, etik kurallarımıza ve çalışma ilkelerimize aykırı durumları saptamak ve gerekli önlemleri almamız açısından önemlidir.

Bilginize Sunarız.

D-Smart Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’ni okumak için tıklayınız.
D-Smart Etik Hattı Bilgilendirme Formu’nu indirmek için tıklayınız.